Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Kancelaria Komornicza nr VIII we Wrocławiu Agata Kwolek w myśl art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771) zawiadamia, że w danym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

  • Wniosek egzekucyjny – roszczenia cywilne

  • Wniosek egzekucyjny – roszczenia alimentacyjne

  • Wniosek egzekucyjny – świadczenia niepieniężne (eksmisja, wprowadzenie w posiadanie, wydanie ruchomości itd.)